Αφίσα που κολλήθηκε στους τοίχους των Πατησίων [Μάιος 2019]

antifa-patissia-2-final

Αφίσα #2 | Μάιος 2019
Τα Πατήσια είναι 
δύο κόσμοι σε πόλεμο
antifa-patissia-2-final

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s